PF 2015

23
Pro
2014

Přejeme Vám do Nového roku,
ať zdraví je po Vašem boku.
Štěstí nechť Vás doprovází,
Chomout s Vámi, naši drazí.

… krásné svátky přejí všichni z Pivovaru a Hostince Chomout.